6 cuốn sổ thay đổi cuộc đời
Đây là một bài viết tôi có cơ hội đọc được vào năm 2015 và vẫn áp dụng đến nay. 6 cuốn sổ này đã giúp ích cho cuộc sống của chính bản thân tôi rất nhiều. Và ngày hôm nay chia sẻ lại bài viết này trên chính blog cá nhân của mình để bạn có thể đọc...
Giới thiệu về Bussiness Model Cavas - Tạo lập mô hình kinh doanh
Bài viết này sẽ giới thiệu về Business Model Canvas (BMC), một công cụ xây dựng mô hình kinh doanh được thiết kế bởi tiến sĩ Alexander Osterwalder. BMC đã trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp cho cả doanh nghiệp startup lẫn doanh nghiệp lâu năm hình thành những chiến lược thông minh, cụ thể và thành công. Tham khảo video giới...
Note: Be => Do => Cost 1 ($$$) => Action Plan Do => Cost 2 ($$$) => Action Plan Have => Cost 3 ($$$) => Action Plan Cost 1 + Cost 2 + Cost 3 = Total Cost ($$$) Total Cost * 1.3 => TMI => TDI => Financial Plan ===== Đây là cách thiết lập Mục Tiêu từ điểm cuối cùng. Giải quyết bài toán...
Bùi Minh Dũng (BMD)
Buiminhdung.com là blog chia sẻ chủ đề về Xây dựng và Phát triển mô hình kinh doanh, xây dựng quy trình & hệ thống quản trị, công nghệ, sale & marketing cho doanh nghiệp.