Fususu – Tỷ Phú Laptop: Du Lịch, Làm Việc, Kiếm Tiền Tại Bất Kỳ Nơi Đâu

Tác giả: Bùi Minh Dũng

Đây là BMD Show số đầu tiên, lần này, tôi sẽ đưa bạn đến gặp một nhân vật, hiện anh đang là tác giả của hơn 4 đầu sách bán chạy trên Tiki và là chủ nhân của blog Fususu.com

Với phong cách sống Tỷ Phú Laptop – Vừa du lịch, vừa làm việc kiếm tiền tại bất kỳ nơi đâu.

Anh Nguyễn Chu Nam Phương sẽ chia sẻ đến bạn chính xác những bí quyết để thực hiện được phong cách sống này.

 

Truy cập website và liên hệ với anh Nguyễn Chu Nam Phương (Fususu) tại: https://fususu.com

Đặt mua các đầu sách của tác giả Nguyễn Chu Nam Phương trên tiki tại: https://fususu.com/tiki/shop

Hãy đón xem BMD Show chia sẻ tấm bản đồ kinh doanh, làm chủ cuộc sống hiệu quả & thành công được Bùi Minh Dũng & Cộng Sự trực tiếp phỏng vấn những người thành công.

~ Bùi Minh Dũng


Tag

kinh-doanh-online, mo-hinh-kinh-doanh, online-business-model, online-marketing


guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Bài Viết Liên Quan

Đăng Ký Nhận "Amazing Checklist"

Hằng tuần tôi sẽ gửi đến bạn những checklist tốt nhất bí quyết, bài học, công cụ, tài nguyên để kiếm tiền, làm chủ cuộc sống, kinh doanh mới nhất tôi học được. Tham gia cùng hơn 1.000+ thành viên khác bên dưới:

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"52f39":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"52f39":{"val":"rgb(0, 0, 0)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"52f39":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"9a854":{"name":"Main Accent","parent":-1},"aed69":{"name":"Accent Light Transparent","parent":"9a854","lock":{"saturation":0,"lightness":0}},"0b7bf":{"name":"Accent Dark","parent":"9a854","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"9a854":{"val":"rgb(255, 0, 0)","hsl":{"h":0,"s":0.99,"l":0.5,"a":1}},"aed69":{"val":"rgba(255, 255, 255, 0.18)","hsl_parent_dependency":{"h":0,"l":1.71,"s":1.37}},"0b7bf":{"val":"rgb(62, 37, 34)","hsl_parent_dependency":{"h":6,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"9a854":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"aed69":{"val":"rgba(60, 152, 247, 0.18)","hsl_parent_dependency":{"h":210,"s":0.92,"l":0.6,"a":0.18}},"0b7bf":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ĐĂNG KÝ