Tải Miễn Phí Sách


BÍ QUYẾT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH

  • Hiểu rõ mô hình kinh doanh là gì?
  • Từng bước để bắt đầu, kinh doanh tinh gọn, hiệu quả, thành công, có lợi nhuận. 
  • 7 thị trường evergreen để bạn tham gia.
  • 5 mô hình kinh doanh phổ biến.
  • 5 cấp độ kinh doanh.
  • 9 bước xây dựng & làm chủ mô hình kinh doanh. 

Đăng Ký Nhận Sách Bên Dưới

Ebook do Bùi Minh Dũng viết và gửi tặng bạn.